Wednesday, January 27, 2010

COSTUME MELAYU

Costume adalah pakaian yang dipakai didalam sesebuah cerita didalam filem ,theater , drama , event dan juga pementasan yang mengikut konsep, latar belakang cerita atau idea yang telah dicetuskan.
Costume boleh memainkan peranan sebagai media ekperasi didalam sesebuah filem , drama, theater, bangsawan dan sebagainya. Ia boleh mengambarkan status, watak, latarbelakang dan juga zaman yang hendak disampaikan didalam sesebuah cerita itu.
Pemakaian yang betul dengan konsep dan zaman adalah memainkan peranan yang penting .Begitu juga dengan warna, texture dan pemilihan fabric.
Costume Melayu juga mempunyai keunikan yang tersendiri yang mengambarkan status, kedudukan, latar belakang dan juga cara pemakaiannya mempunyai makna yang tersendiri,